Contact data

Contact data

Contact data

Pixal, s.r.o.
Sídlo: Sv. Quirina 1503/5
050 01 Revúca


IČO: 46263659
DIČ: 2023314359
IČ-DPH: SK2023314359 podľa §7a

Tel. +421 904 551 975
E-mail: info@koloo.net

Podnikateľský subjekt je zapísaný Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.20546/S.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, SK-974 00 Banská Bystrica 1,
T: 00421/48/412 49 69, 415 18 71, F: 00421/48/4124 693, E: bb@soi.sk

Contact us

Do you have any questions about Koloo? Send us a message, we will contact you.